Бауман Катерина Володимирівна

Біографія

Резюме

Кандидат технічних наук, асистент кафедри інженерних систем у будівництві.

Закінчила Вінницький національний технічний університет  у 2007 році за спеціальністю 8.06010107 - "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.

З 2007 року по 2010 рік проходила навчання в аспірантурі ВНТУ.

З 2008 року по 2013 рік працювала у Вінницькому національному технічному університеті  на посаді асистента.

З 2013 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри ІСБ.

З 2016 року працює на посаді асистента кафедри ІСБ.

Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році у Кременчуцькому національному технічному університеті ім. М. Остроградського за спеціальністю 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій" на тему «Розроблення кавітаційної установки для приготування бітумних емульсій».

Основні навчальні дисципліни: "Прикладна механіка рідин та газів", "Трубопровідні мережі у будівництві", "Технічна механіка рідин та газів".

Галузь наукових інтересів: Застосування ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів. Обладнання, що здійснює кавітаційну обробку рідких середовищ.

Кількість наукових публікацій: 31, з яких 2 навчально-методичні праці, 5 патентів і 1 монографія.

профіль на Google Scholar