Бауман Катерина Володимирівна

Кафедра: Кафедра Будівництва, міського господарства та архітектури
Посада: старший викладач

Резюме

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету.

Закінчила Вінницький національний технічний університет  у 2007 році за спеціальністю 8.06010107 – "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.

З 2007 року по 2010 рік проходила навчання в аспірантурі ВНТУ.

З 2008 року по 2013 рік та з 2016 року по 2018 рік працювала у Вінницькому національному технічному університеті  на посаді асистента.

З 2013 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри ІСБ.

Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році у Кременчуцькому національному технічному університеті ім. М. Остроградського за спеціальністю 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій" на тему «Розроблення кавітаційної установки для приготування бітумних емульсій».

З вересня 2018 року обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри будівництва, міського господарства та архітектури де працює до теперішнього часу.

Основні дисципліни: "Інженерна підготовка міських територій”, “Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій”, “Транспортні системи та споруди міста ”.

Публікацій 36

Контактна інформація 093-774-56-20

Електронна пошта bauman@vntu.edu.ua