Бауман Катерина Володимирівна

Біографія

Біографія

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету.

Моя сторінка на сайті «Google Scholar»

Закінчила Вінницький національний технічний університет  у 2007 році за спеціальністю 8.06010107 - "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.

З 2007 року по 2010 рік проходила навчання в аспірантурі ВНТУ.

З 2008 року по 2013 рік та з 2016 року по 2018 рік працювала у Вінницькому національному технічному університеті  на посаді асистента.

З 2013 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри ІСБ.

Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році у Кременчуцькому національному технічному університеті ім. М. Остроградського за спеціальністю 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій" на тему «Розроблення кавітаційної установки для приготування бітумних емульсій».

З вересня 2018 року обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри будівництва, міського господарства та архітектури де працює до теперішнього часу.

Автор понад 30 наукових праць, з яких 2 навчально-методичні праці, 8 патентів і монографія

Галузь наукових інтересів: Застосування ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів. Обладнання, що здійснює кавітаційну обробку рідких середовищ.

Основні дисципліни: Інженерна підготовка міських територій", "Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій", "Транспортні системи та споруди міста ".

Email: iekaterina@i.ua